Florida Healthy Kids

Enfòmasyon sou ensidan sekirite

Nou angaje nou nan pran tout etap rezonab pou anpeche vyolasyon nan lavni, ki pral gen ladan yon revizyon nan pratik sekirite aktyèl nou yo ak règleman yo idantifye fason sekirite yo pi byen.

Kontinye lekti pou aprann detay sou ensidan an epi jwenn yon lis kesyon yo poze souvan. Sa ap ba ou enfòmasyon pou ede pwoteje tèt ou kont potansyèl domaj.

Si ou gen enkyetid adisyonèl, ou ka imèl kesyon ou a [email protected], oswa rele nou 1-888-540-KIDS (5437) lendi - vandredi soti nan 7:30 am - 7:30 pm tan lès (EST).


Florida Healthy Kids Anonse Ensidan Cyber Sekirite

TALLAHASSEE, Fla. – The Florida Healthy Kids Corporation (FHKC) jodi a ensidan cyber sekirite eksperyans pa machann li yo, Jelly Bean Communications Design, LLC, ki te responsab pou hosting sit entènèt la FHKC nan moman ensidan an. Ensidan an sekirite ki enplike done pèsonèl yo nan aplikan sou entènèt ak enskri. FHKC pa gen okenn konfimasyon nan moman sa a ke enfòmasyon pèsonèl nenpòt moun te retire nan sistèm lan.

FHKC te avize sou Desanm 9, 2020, ke plizyè mil aplikan pou yo te pa apwopriye jwenn aksè ak manipilasyon. Adrès sa yo kolekte kòm yon pati nan aplikasyon Florida KidCare sou entènèt la. FHKC angaje ekspè cyber sekirite endepandan pou fè yon revizyon apwofondi sou ensidan an pou konfime sijè ki abòde lan ak gravite ensidan sekirite a.

Ekspè yo nan cyber sekirite idantifye frajilite enpòtan nan platfòm la sit entènèt anime ak baz done yo ki sipòte aplikasyon an sou entènèt Florida KidCare. FHKC te aprann ke frajilite sa yo kouvri yon peryòd sèt ane soti nan Novanm 2013 jouk Desanm 2020. FHKC tanporèman fèmen sit entènèt la ak baz done nan Desanm 2020.

Manipilasyon adrès aplikan yo, ansanm ak potansyèl ekspoze enfòmasyon pèsonèl ki soti nan mwa novanm 2013, konstitye yon vyolasyon done ki ka rapòte anba Florid ak lwa federal.

Kalite enfòmasyon ki ka ekspoze yo enkli:

Kisa Konsomatè Ka Fè Pou Pwoteje Tèt Yo

Nou ankouraje moun ki aplike oswa ki enskri avèk pwoteksyon Florida KidCare ant Novanm 2013 - Desanm 2020 pou yo fè etap ki disponib fasilman pou pwoteje tèt yo kont potansyèl domaj, tankou:

Pou mete kanpe yon alèt fwod oswa friz sekirite, tanpri kontakte twa ajans nasyonal rapò sou kredi ki anba a:

  1. Equifax: 1-800-525-6285; www.equifax.com
  2. Experian: 1-888-397-3742; www.experian.com
  3. TransUnion: 1-800-680-7289; www.transunion.com

FHKC angaje nan pran tout etap rezonab pou anpeche vyolasyon nan lavni, ki pral gen ladan yon revizyon nan pratik sekirite aktyèl nou yo ak règleman yo idantifye fason ranfòse yo. FHKC ap akselere efò ki te deja sou pye pou tranzisyon sit entènèt la nan yon nouvo machann. Efò sa yo ap ede asire enfòmasyon fanmi yo pwoteje.

Enfòmasyon yo afiche sou sit entènèt FHKC, www.healthykids.org , kote konsomatè yo ka aprann plis enfòmasyon epi li kesyon yo poze souvan. Konsomatè yo ka voye yon imèl kesyon tou bay [email protected], oswa rele 1-888-540-KIDS (5437) lendi-vandredi soti 7:30 am – 7:30 pm tan lès EST.


Frequently Asked Questions