Florida Healthy Kids

Meetings Calendar

Rankont sa yo ap fèt nan biwo Florida Healthy Kids Corporation ki nan 1203 Governors Square Blvd, Suite 400 Tallahassee, Florida, amwenske nou di yon lòt kote. Tout dat, lè ak adrès yo ka chanje. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Healthy Kids nan (850) 224-5437.

Upcoming Meetings

ThursdayJan 162020

Board of Directors Meeting

Hotel Duval
Tallahassee, Florida

9:00 a.m. to 2:00 p.m.

ThursdayMar 262020

Board of Directors Meeting

Hyatt Regency Orlando Airport
Orlando, Florida

9:00 a.m. to 2:00 p.m.

ThursdayMay 282020

Board of Directors Meeting

Hyatt Regency Orlando Airport
Orlando, Florida

9:00 a.m. to 2:00 p.m.

ThursdayAug 202020

Board of Directors Meeting

Hyatt Regency Orlando Airport
Orlando, Florida

9:00 a.m. to 2:00 p.m.

ThursdayOct 152020

Board of Directors Meeting

Hyatt Regency Orlando Airport
Orlando, Florida

9:00 a.m. to 2:00 p.m.