Florida Healthy Kids

Meetings Calendar

Rankont sa yo ap fèt nan biwo Florida Healthy Kids Corporation ki nan 1203 Governors Square Blvd, Suite 400 Tallahassee, Florida, amwenske nou di yon lòt kote. Tout dat, lè ak adrès yo ka chanje. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Healthy Kids nan (850) 224-5437.

Upcoming Meetings

ThursdaySep 302021

Operational Efficiency and Quality Committee Meeting

Teleconference

1:00 p.m. to 2:00 p.m.

TuesdayOct 52021

Finance and Contracting Committee Meeting

Teleconference

10:00 a.m. to 11:00 a.m.

ThursdayOct 142021

Board of Directors Meeting

Hyatt Regency Orlando International Airport

9:00 a.m. to 2:00 p.m.