Florida Healthy Kids

Calendar of Meetings

Rankont sa yo ap fèt nan biwo Florida Healthy Kids Corporation ki nan 661 East Jefferson Street, 2zyèm Etaj, Tallahassee, Florida, amwenske nou di yon lòt kote. Tout dat, lè ak adrès yo ka chanje. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Healthy Kids nan (850) 224-5437.


Invitation to Negotiate: Media Campaign
May 12017

Board of Directors Meeting

Tallahassee, Florida

1:30 p.m. until 4:30 p.m.

ThursdayJun 82017

Board of Directors Meeting

Orlando, Florida

9:00 a.m. until 2:00 p.m.

ThursdayAug 172017

Board of Directors Meeting

Orlando, Florida (if needed)

9:00 a.m. until 2:00 p.m.

ThursdayOct 262017

Board of Directors Meeting

Orlando, Florida

9:00 a.m. until 2:00 p.m.