Florida Healthy Kids

Calendar of Meetings

Rankont sa yo ap fèt nan biwo Florida Healthy Kids Corporation ki nan 661 East Jefferson Street, 2zyèm Etaj, Tallahassee, Florida, amwenske nou di yon lòt kote. Tout dat, lè ak adrès yo ka chanje. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Healthy Kids nan (850) 224-5437.


Feb 142017

Community Outreach and Marketing Committee Meeting

Tallahassee, Florida

9:30 to 11:30 a.m.

Feb 232017

Purchasing and Contracting Committee Meeting

Tallahassee, Florida

2:00 to 3:00 p.m.

Feb 242017

Quality Improvement and Data Analysis Committee Meeting

Tallahassee, Florida

10:00 to 11:30 a.m.

Mar 12017

Finance and Audit Committee Meeting

Tallahassee, Florida

2:00 to 3:00 p.m.

ThursdayMar 162017

Board of Directors Meeting

Tallahassee, Florida

9:00 a.m. until 2:00 p.m.

ThursdayJun 82017

Board of Directors Meeting

Orlando, Florida

9:00 a.m. until 2:00 p.m.

ThursdayAug 172017

Board of Directors Meeting

Orlando, Florida (if needed)

9:00 a.m. until 2:00 p.m.

ThursdayOct 262017

Board of Directors Meeting

Orlando, Florida

9:00 a.m. until 2:00 p.m.