Florida Healthy Kids

Calendar of Meetings

Rankont sa yo ap fèt nan biwo Florida Healthy Kids Corporation ki nan 661 East Jefferson Street, 2zyèm Etaj, Tallahassee, Florida, amwenske nou di yon lòt kote. Tout dat, lè ak adrès yo ka chanje. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Healthy Kids nan (850) 224-5437.

2015 Session Legislative Update #5 (PDF) [489.6 KB PDF]


2015 Back to School Mini-Grants
Invitation To Negotiate

Deadline to file submissions has been extended to Wednesday, March 4, 2015, 5:00 p.m. (EST)

MondayFeb 92015

Bidder’s Conference

Room 114
661 East Jefferson Street
Tallahassee, FL

9:00 am until 11:00 am

ThursdayOct 222015

Board of Directors Meeting

Tentative

Orlando, Florida

10:00 a.m. until 2:00 p.m.

ThursdayAug 62015

Board of Directors Meeting

Tentative

Orlando, Florida
(if needed)

10:00 a.m. until 2:00 p.m.

ThursdayJun 112015

Board of Directors Meeting

Hyatt Regency Orlando International Airport
9300 Jeff Fuqua Blvd.
Orlando, FL

10:00 a.m. until 2:00 p.m.

TuesdayMay 192015

Executive Committee Meeting

Tallahassee, Florida

9:30 a.m. until 10:30 a.m.