Florida Healthy Kids

Meetings Calendar

Rankont sa yo ap fèt nan biwo Florida Healthy Kids Corporation ki nan 1203 Governors Square Blvd, Suite 400 Tallahassee, Florida, amwenske nou di yon lòt kote. Tout dat, lè ak adrès yo ka chanje. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Healthy Kids nan (850) 224-5437.

Upcoming Meetings

TuesdayApr 132021

Executive Committee Meeting

Teleconference

11:00 a.m. to 12:00 p.m.

TuesdayMay 42021

Operational Efficiency and Quality Committe Meeting

Teleconference

3:00 p.m. to 4:30 p.m.

ThursdayMay 132021

Finance and Contracting Committee Meeting

Teleconference

3:00 p.m. to 4:00 p.m.

ThursdayMay 272021

Board of Directors Meeting

Hyatt Regency Orlando International Airport

9:00 a.m. to 2:00 p.m.

ThursdayAug 192021

Board of Directors Meeting

Hyatt Regency Orlando International Airport

9:00 a.m. to 2:00 p.m.

ThursdayOct 142021

Board of Directors Meeting

Hyatt Regency Orlando International Airport

9:00 a.m. to 2:00 p.m.