Florida Healthy Kids

Calendar of Meetings

Rankont sa yo ap fèt nan biwo Florida Healthy Kids Corporation ki nan 661 East Jefferson Street, 2zyèm Etaj, Tallahassee, Florida, amwenske nou di yon lòt kote. Tout dat, lè ak adrès yo ka chanje. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Healthy Kids nan (850) 224-5437.


ThursdayMay 52016

Purchasing and Contracting Committee Meeting

Tallahassee, FL

1:00 pm until 3:00 pm

TuesdayMay 102016

Quality Improvement and Data Analysis Committee Meeting

Tallahassee, FL

9:00 am until 10:00 am

WednesdayMay 112016

Operational Efficiency and Integration Committee Meeting

Tallahassee, FL

1:30 pm until 3:00 pm

MondayMay 162016

Community Outreach and Marketing Committee Meeting

Tallahassee, FL

2:00 pm until 4:00 pm

WednesdayMay 182016

Finance and Audit Committee Meeting

Tallahassee, FL

10:00 am until 11:30 am

ThursdayJun 92016

Board of Directors Meeting

HYATT REGENCY Orlando International Airport
9300 Jeff Fuqua Boulevard
Orlando, FL 32827

10:00 am until 2:00 pm

ThursdayAug 182016

Board of Directors Meeting

Orlando, Florida (if needed)


10:00 a.m. until 2:00 p.m.

ThursdayOct 272016

Board of Directors Meeting

Orlando, Florida

10:00 a.m. until 2:00 p.m.