Florida Healthy Kids

Meetings Calendar

Rankont sa yo ap fèt nan biwo Florida Healthy Kids Corporation ki nan 1203 Governors Square Blvd, Suite 400 Tallahassee, Florida, amwenske nou di yon lòt kote. Tout dat, lè ak adrès yo ka chanje. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Healthy Kids nan (850) 224-5437.

Upcoming Meetings

ThursdayApr 282022

Board of Directors Meeting

Hyatt Regency Orlando International Airport

9:00 a.m. to 1:00 p.m.

ThursdayJul 212022

Board of Directors Meeting

Microsoft Teams

9:00 a.m. to 1:00 p.m.

ThursdayOct 62022

Board of Directors Meeting

Hyatt Regency Orlando International Airport

9:00 a.m. to 1:00 p.m.