Florida Healthy Kids

Calendar of Meetings

Rankont sa yo ap fèt nan biwo Florida Healthy Kids Corporation ki nan 661 East Jefferson Street, 2zyèm Etaj, Tallahassee, Florida, amwenske nou di yon lòt kote. Tout dat, lè ak adrès yo ka chanje. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Healthy Kids nan (850) 224-5437.

ThursdayMar 222018

Purchasing and Contracting Committee Meeting

Tallahassee, FL

8:30 a.m. to 11:00 a.m.

FridayMar 232018

Finance and Audit Committee Meeting

Tallahassee, FL

9:00 a.m. to 10:00 a.m.

ThursdayApr 52018

Board of Directors Meeting

Orlando, FL

9:00 a.m. to 2:00 p.m.

ThursdayJun 72018

Board of Directors Meeting

Orlando, FL

9:00 a.m. to 2:00 p.m.

ThursdayAug 22018

Board of Directors Meeting

Orlando, FL

9:00 a.m. to 2:00 p.m.

ThursdayOct 112018

Board of Directors Meeting

Orlando, FL

9:00 a.m. to 2:00 p.m.