Florida Healthy Kids

Meetings Calendar

Rankont sa yo ap fèt nan biwo Florida Healthy Kids Corporation ki nan 1203 Governors Square Blvd, Suite 400 Tallahassee, Florida, amwenske nou di yon lòt kote. Tout dat, lè ak adrès yo ka chanje. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Healthy Kids nan (850) 224-5437.

Upcoming Meetings

WednesdayMay 82019

Operational Efficiency and Quality Committee

1203 Governors Square Blvd., 4th Floor
Tallahassee, Florida

10:00 a.m. to 12:00 p.m.

WednesdayMay 82019

Finance and Contracting Committee Meeting

1203 Governors Square Blvd., 4th Floor
Tallahassee, Florida

3:30 p.m. to 5:00 p.m.

ThursdayMay 232019

Strategic Planning Workgroup

Hyatt Regency Orlando Airport
Orlando, Florida

9:00 a.m. to 12:00 p.m.

ThursdayMay 232019

Board of Directors Meeting

Hyatt Regency Orlando Airport
Orlando, Florida

1:00 p.m. to 5:00 p.m.

ThursdayAug 82019

Board of Directors Meeting

Hyatt Regency Orlando Airport
Orlando, Florida

9:00 a.m. to 2:00 p.m.

ThursdayOct 102019

Board of Directors Meeting

Hyatt Regency Orlando Airport
Orlando, Florida

9:00 a.m. to 2:00 p.m.