Florida Healthy Kids

Meetings Calendar

Rankont sa yo ap fèt nan biwo Florida Healthy Kids Corporation ki nan 1203 Governors Square Blvd, Suite 400 Tallahassee, Florida, amwenske nou di yon lòt kote. Tout dat, lè ak adrès yo ka chanje. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Healthy Kids nan (850) 224-5437.

Upcoming Meetings

ThursdayJul 72022

Community Outreach and Marketing Committee

Teleconference

1:00PM to 2:00PM

WednesdayJul 132022

Operational Efficiency and Quality Committee meeting

Teleconference

10:30 a.m to 11:30 a.m.

ThursdayJul 142022

Finance and Contracting Committee

Teleconference

3:00 P.M. - 4:00 P.M.

ThursdayJul 212022

Board of Directors Meeting

Microsoft Teams

9:00 a.m. to 1:00 p.m.

ThursdayOct 62022

Board of Directors Meeting

Hyatt Regency Orlando International Airport

9:00 a.m. to 1:00 p.m.