Calendar of Meetings

Rankont sa yo ap fèt nan biwo Florida Healthy Kids Corporation ki nan 661 East Jefferson Street, 2zyèm Etaj, Tallahassee, Florida, amwenske nou di yon lòt kote. Tout dat, lè ak adrès yo ka chanje. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Healthy Kids nan (850) 224-5437.

2015 Session Legislative Update #5 (PDF) [489.6 KB PDF]


Invitation To Negotiate

Deadline to file submissions has been extended to Wednesday, March 4, 2015, 5:00 p.m. (EST)

Monday
Feb 9
2015

Bidder’s Conference

Room 114
661 East Jefferson Street
Tallahassee, FL

9:00 am until 11:00 am

Thursday
Oct 22
2015

Board of Directors Meeting
Tentative

Orlando, Florida

10:00 a.m. until 2:00 p.m.

Thursday
Aug 6
2015

Board of Directors Meeting
Tentative

Orlando, Florida
(if needed)

10:00 a.m. until 2:00 p.m.

Thursday
Jun 11
2015

Board of Directors Meeting
Tentative

Orlando, Florida

10:00 a.m. until 2:00 p.m.

Monday
Apr 27
2015

Board of Directors Meeting

661 East Jefferson Street, Room 114
Tallahassee, Florida

10:00 a.m. until 2:00 p.m.

Monday
Apr 20
2015

Marketing, Outreach and Retention Committee Meeting

Tallahassee, FL

2:00 pm until 3:30 pm