Florida Healthy Kids

Calendar of Meetings

Rankont sa yo ap fèt nan biwo Florida Healthy Kids Corporation ki nan 661 East Jefferson Street, 2zyèm Etaj, Tallahassee, Florida, amwenske nou di yon lòt kote. Tout dat, lè ak adrès yo ka chanje. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Healthy Kids nan (850) 224-5437.


2015 Kids Oughta be Covered Grants
2015 Back to School Mini-Grants
ThursdayOct 222015

Board of Directors Meeting

Tentative

Orlando, Florida

10:00 a.m. until 2:00 p.m.

ThursdayAug 62015

Board of Directors Meeting

9300 Jeff Fuqua Boulevard
Orlando, FL 32827

9:00 a.m. until 1:00 p.m.

MondayAug 32015

Satisfaction Committee Meeting

Tallahassee, FL

1:30 pm until 2:30 pm

TuesdayJul 282015

Finance and Audit Committee Meeting

CANCELLED

TuesdayJul 212015

Strategic Workgroup Meeting

Tallahassee, FL

12:00 p.m. until 5:00 p.m.