Florida Healthy Kids

Calendar of Meetings

Rankont sa yo ap fèt nan biwo Florida Healthy Kids Corporation ki nan 661 East Jefferson Street, 2zyèm Etaj, Tallahassee, Florida, amwenske nou di yon lòt kote. Tout dat, lè ak adrès yo ka chanje. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Healthy Kids nan (850) 224-5437.


WednesdayMay 182016

Finance and Audit Committee Meeting

Tallahassee, FL

10:00 am until 11:30 am

WednesdayMay 252016

Executive Committee Meeting

Tallahassee, FL

4:00 pm until 5:00 pm

FridayMay 272016

Community Outreach and Marketing Committee Meeting

Tallahassee, FL

10:00 am until 12:00 pm

ThursdayJun 92016

Board of Directors Meeting

HYATT REGENCY Orlando International Airport
9300 Jeff Fuqua Boulevard
Orlando, FL 32827

10:00 am until 2:00 pm

TuesdayJun 212016

Executive Committee Meeting

Large Conference Room
661 East Jefferson Street, 2nd Floor
Tallahassee, FL 32301

9:00 am until 9:30 am

ThursdayAug 182016

Board of Directors Meeting

Orlando, Florida (if needed)


10:00 a.m. until 2:00 p.m.

ThursdayOct 272016

Board of Directors Meeting

Orlando, Florida

10:00 a.m. until 2:00 p.m.