Florida Healthy Kids

Calendar

Rankont sa yo ap fèt nan biwo Florida Healthy Kids Corporation ki nan 1203 Governors Square Blvd, Suite 400 Tallahassee, Florida, amwenske nou di yon lòt kote. Tout dat, lè ak adrès yo ka chanje. Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Healthy Kids nan (850) 224-5437.

Upcoming Meetings

ThursdaySep 262019

Finance and Contracting Committee Meeting

1203 Governors Square Blvd., 4th Floor
Tallahassee, Florida

9:30 a.m. to 10:30 a.m.

ThursdaySep 262019

Operational Efficiency and Quality Committee Meeting

1203 Governors Square Blvd., 4th Floor
Tallahassee, Florida

1:00 p.m. to 3:00 p.m.

MondaySep 302019

Community Outreach and Marketing Committee Meeting

1203 Governors Square Blvd., 4th Floor
Tallahassee, Florida

2:00 p.m. to 3:30 p.m.

ThursdayOct 102019

Board of Directors Meeting

Hyatt Regency Orlando Airport
Orlando, Florida

9:00 a.m. to 2:00 p.m.