Florida Healthy Kids

Florida KidCare ap ajoute yon nouvo opsyon pou peman – lajan kach.

Apati lendi, 3 me 2010, fanmi yo ka fè peman Florida KidCare yo ak lajan kach nan yon biwo “Fidelity Express”.

Gen apeprè 600 biwo Fidelity Express ki disponib toupatou nan eta a.

Ap gen yon frè $2.00 pou sèvis pratik sa a pou chak peman ki fèt ak lajan kach.

Pran mezi sa yo pou fè yon peman ak lajan kach:

Pou jwenn yon biwo Fidelity Express, fanmi ki gen aksè nan entènèt la kapab ale nan: www.fidelityexpress.com.

Men yon modèl anblèm Fidelity Express: