Florida Healthy Kids

10/13/17 - Plan Peman Konplè Florida Healthy Kids| Chanjman nan Prim

10/3/17 - HURRICANE IRMA PAYMENT DEADLINE EXTENSION

9/7/17 - ENFÒMASYON ENPÒTAN KONSÈNAN SEKIRITE

Asire w ou jwenn aksè nan bon kalite sèvis swen sante pou timoun Florida

Non sèlman yo konnen nou bay timoun laj 5 a 18 ane asirans, li se pasyon nou. Si w ap chèche asirans bon kalite ak bon mache pou timoun lekòl, nou ka jere w. Men poukisa asirans premye klas nou an pou ou: