Florida Healthy Kids
I am KidCare

There are exciting changes coming to the Florida Healthy Kids plan, starting January 1, 2020! You will have new health plan options for your child(ren)’s coverage and new free, bonus benefits to enjoy. Be on the lookout for letters from Florida KidCare with more information. Have additional questions? Click to read through these Frequently Asked Questions.


Si ou enterese aplike pou Pwoteksyon Asirans Florida KidCare pou pitit ou (yo), itilize kalkilatè kalifikasyon senp sa a pou estime peman asirans ou pa mwa.


Sèvis swen sante bon kalite ak konplè pou timoun Florida yo

Non sèlman yo rekonèt nou pou asirans nou bay timoun ant 5 kan ak 18 tan, sa a se pasyon nou. Asirans sante ak asirans dan konplè nou ki santre sou timoun nan ap kouvri pitit ou ki nan laj lekòl nan tout etap kwasans ak devlopman LI.