Florida Healthy Kids
I am KidCare

The Special Open Choice Period has been extended! If you forgot to make your child’s 2020 health plan selection, you still have time. Log in to your online account and make your choice today!

Florida Healthy Kids Families: The Special Open Choice Period for 2020 Florida Healthy Kids health plan selections is now open! Log in to your Account 24/7 or call us at 1-888-540-KIDS Monday-Friday 7:30 a.m.–7:30 p.m. ET between October 28 and November 30 to make your selection(s). Have questions? View our helpful FAQs.

Children enrolled in MediKids, Medicaid, and the Children’s Medical Services Managed Care Plan are not impacted by these changes.


Si ou enterese aplike pou Pwoteksyon Asirans Florida KidCare pou pitit ou (yo), itilize kalkilatè kalifikasyon senp sa a pou estime peman asirans ou pa mwa.


Sèvis swen sante bon kalite ak konplè pou timoun Florida yo

Non sèlman yo rekonèt nou pou asirans nou bay timoun ant 5 kan ak 18 tan, sa a se pasyon nou. Asirans sante ak asirans dan konplè nou ki santre sou timoun nan ap kouvri pitit ou ki nan laj lekòl nan tout etap kwasans ak devlopman LI.